• PCK 1
 • PCK 2
 • PCK 3

Regulamin 2012 r.

REGULAMIN KLASYFIKACJI ZAWODNIKÓW
POD NAZWĄ "PCK – Podlasie TOUR"

 1. KLASYFIKACJA:
  1. Klasyfikację pod nazwą "PCK – Podlasie TOUR" prowadzi: Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 29, telefon: 85 741 66 33 lub 85 741 60 91,www.pck.podlasie.pl.
  2. "PCK – Podlasie TOUR" jest klasyfikacją prowadzoną wśród zawodników biegów długodystansowych, odbywających w okresie czerwiec – wrzesień 2012 r., na terenie województwa podlaskiego.
  3. Organizatorami biegów długodystansowych są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystki w Korycinie, Augustowskie Towarzystwo Pływackie oraz Fundacja Białystok Biega.
  4. POO PCK jest wyłącznie organizatorem klasyfikacji pod nazwą "PCK – Podlasie TOUR".

 2. CELE KLASYFIKACJI:
  1. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
  2. Wyłonienie zwycięzcy "PCK - Podlasie TOUR" na 2012 rok.
  3. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

 3. TERMIN I MIEJSCE:

  Klasyfikacja "PCK – Podlasie TOUR" prowadzona jest wśród zawodników biegów długodystansowych w następujących miastach i terminach:

  1. Suchowola - 03.06.2012 r. – XVI "Cross Trzeźwości",
  2. Korycin - 10.06.2012 r.- XXI "Półmaraton Mleczny Korycin – Janów –
  3. Augustów - 16.09.2012 r. – II "Półmaraton Augustowski",
  4. Białystok - 23.09.2012 r. – "Białystok Biega".

 4. UCZESTNICTWO:
  1. Uczestnikiem klasyfikacji może być wyłącznie osoba, która spełni kryteria uczestnictwa określone przez Organizatorów biegów.
  2. W klasyfikacji "PCK - Podlasie TOUR" prawo udziału mają wyłącznie obywatele polscy, amatorzy biegów długodystansowych, którzy w dniu pierwszego etapu turnieju mają ukończone 18 lat oraz spełniają wymagania niniejszego regulaminu.
  3. Weryfikacja uczestnictwa następuje na podstawie zgłoszenia poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany drogą mailową lub przekazany w dniu organizacji biegów w oznakowanym punkcie PCK.

 5. ZGŁOSZENIA:
  1. Imienne zgłoszenia do prowadzonej klasyfikacji należy przesyłać na adres e-mailowy: zrpckbialystok@gmail.com lub doręczyć osobiście do punktu PCK w dniu biegu.
  2. Uczestnictwo w cyklu imprez biegowych objętych klasyfikacją pod nazwą "PCK - Podlasie TOUR" nie jest obciążone żadnymi opłatami, a jedynym obowiązkiem uczestnika klasyfikacji jest wypełnienie oraz przekazanie do PCK wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 6. KLASYFIKACJA:
  1. POO PCK wprowadza klasyfikację OPEN męską i damską, punktową za miejsca 1-20 w poszczególnych miejscowościach.
  2. Na ostatnim etapie wyłania się zwycięzcę klasyfikacji końcowej poprzez zsumowanie punktacji z poszczególnych miejscowości. Jeśli uczestnik klasyfikacji nie bierze udziału w biegu w danej miejscowości otrzymuje zero punktów, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do udziału w klasyfikacji końcowej.
  3. Po każdym biegu przyznawane są punkty w klasyfikacji "PCK – Podlasie TOUR" na podstawie listy końcowej Organizatora.
  4. Punktacja za udział w biegu:
   • 1. (miejsce) - 40 pkt.,
   • 2 . (miejsce) - 35 pkt.,
   • 3 . (miejsce) - 30 pkt.,
   • 4.- 27 pkt., 5.- 26 pkt. , 6.- 25 pkt , 7.- 24 pkt, 8.- 23 pkt, 9.- 22 pkt, 10.- 21 pkt, 11.-20 pkt, 12.- 19 pkt, 13.-18 pkt, 14.- 17 pkt, 15.- 16 pkt. 16.- 15 pkt., 17. -14 pkt, 18.- 13 pkt, 19.- 12 pkt., 20.- 11 pkt.

 7. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:
  1. Informacji w sprawie noclegów i wyżywienia udzielają Organizatorzy.

 8. NAGRODY
  1. W miejscowościach wymienionych w pkt. III, po wyłonieniu zwycięzców przez Organizatorów, PCK wyłoni i udekoruje zwycięzców prowadzonej klasyfikacji: 1-3 męskiej oraz 1-3 damskiej. Zwycięzcy otrzymają: upominki, dyplomy, statuetki.
  2. Przewiduje się losowanie dodatkowych upominków wśród pozostałych uczestników klasyfikacji.
  3. Zwycięzcy klasyfikacji końcowej 1-3 OPEN (męska i damska) otrzymają puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe.
  4. Uczestnicy klasyfikacji końcowej za zajęcie miejsc od 4 do 20 otrzymają pamiątkowe dyplomy przesłane drogą pocztową.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij