• PCK 1
  • PCK 2
  • PCK 3

Projekt SeniorON

Koncepcja aktywnego starzenia się zakłada zapewnienie możliwości bycia jak najdłużej czynnym społecznym uczestnikiem. Działalność społeczna osób starszych może przyjmować różne formy:  zaangażowanie w ramach wolontariatu, rad seniora, klubów seniora, wspólnot lokalnych, organizacji branżowych, działań samopomocowych, różnorodnych towarzystw społeczno-kulturalnych czy kół gospodyń wiejskich.

Polski Czerwony Krzyż od lat prowadzi działania na rzecz seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy w formie wolontariatu i prowadzenia aktywnego trybu życia. Staramy się oddziaływać na zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież. Projekty realizowane przez PCK dają osobom po 65 roku życia szansę aktywnego udziału w życiu społecznym. Prowadzimy wyspecjalizowane centra dla seniorów (świetlice, kluby), których celem jest aktywizowanie osób starszych, wykazujących bierną postawę życiową, a aktywnym zaoferowanie takiego rodzaju wsparcia, które miałoby wpływ na jak najdłuższe utrzymanie ich kondycji intelektualnej i fizycznej.

W ramach naszych działań PCK prowadzi m.in.: program SeniorON.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Projekt aktywizuje i wzmacnia więzi międzypokoleniowe, kreuje wśród dzieci i młodzieży wizerunku osób starszych jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych działań.

W maju 2019 rozpoczęła się 3 edycja programu SeniorON. Tematem przewodnim, tak jak w roku ubiegłym będzie bankowość elektroniczna, w programie weźmie udział ok. 900 osób. Program będzie realizowany od maja do grudnia 2019 przez Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach tej edycji przeprowadzimy 36 warsztatów, z czego 12 dotyczyć będzie podstaw bankowości, bezpieczeństwa w finansach i bankowości mobilne. Zajęcia będą prowadzone przez animatorów z ramienia PCK oraz wolontariuszy z banku. Nowością, w ramach realizacji tej edycji, będą warsztaty przeprowadzane w oddziałach banku. Projekt będzie realizowany przez 5 Oddziałów Rejonowych PCK w województwach: lubuskim (Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski), świętokrzyskim (Sandomierz), podlaskim (Białystok), mazowieckim (Kozienice, Podebłocie).

dodano: 2019-06-07

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij